تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۸۶ • چاپ کنید    
محمد عطریانفر می‌گوید: تا دو سه هفته دیگر کارگزاران را منتشر می‌کنیم

«کارگزاران محصول مدرن انقلاب است»

گفتگو: مریم محمدی

تعطیلی و نه توقیف روزنامه "کارگزاران" ارگان حزب کارگزاران سازندگی، که سه ماه پیش همزمان با آغاز تحرکات انتخاباتی در ایران صورت گرفت، غیر منتظره بود و با وجود انتشار اخباری که مبنی بر مشکلات مالی و حتی اعتراضات کار کنان آن به علت عدم دریافت حقوق منتشر شده بود، موجب شایعات دیگری نیز در جامعه سیاسی ایران شد. از جمله قویترین شایعات وجود اختلافات سیاسی میان محمد هاشمی رفسنجانی و غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب بود.

دو سه روزی است در خبرها آمده است که این روزنامه مجدداً از اوایل دی ماه انتشار خواهد یافت. در مورد این خبر با آقای محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفتگو کرده ام.

آقای عطریانفر آیا تصمیم گیری برای انتشار مجدد روزنامه کارگزاران در شورای مرکزی حزب بنا بر ضرورت های خاصی صورت گرفت؟
البته انتشار روزنامه ای که ارگان یک حزب است و منویات آن حزب را نمایندگی می کند، باید در عالیترین ارکان آن تصمیم گیری شود و انتشار روزنامه کارگزاران از ابتدا مورد تأکید حزب بود . بنا بر این نیازی به تصمیم گیری مجدد برای انتشار آن نبود. چرا که انتشار روزنامه متأسفانه به علت مشکلات مالی مدتی متوقف شده بود تا دوستان بتوانند امکاناتی را برای تهیه منابع مالی روزنامه تدارک ببینند؛ و اینک به نظر می آید که مسئولین، و مشخصاً شخص دبیر کل، آقای کرباسچی مأموریت تأمین منابع روزنامه را عهده دار شده اند و روزنامه از دو سه هفته دیگر می تواند انتشار بیابد .

در زمان تعطیل روزنامه که همزمان با انعکاس فعالیت های انتخاباتی در ارگان حزب بود، شایع شد که اختلاف نظر سیاسی میان آقایان کرباسچی و محمد هاشمی رفسنجانی عامل این تعطیل است. آیا این شایعه صحت داشت؟
نه این واقعیت ندارد. اختلاف نظر در میان اعضای یک حزب همیشه ممکن است. مثلاً آقای هاشمی اصولاً به حفظ دیدگاههای ارزشی تأکید های ویژه ای دارند. و البته این طور نیست که در میان سایر مسئولین حزب در مورد تأکید بر ارزشها هیچگاه اختلاف بوده باشد، تفاوت نظری اگر بوده است در مورد اتخاذ زبان روزنامه بوده است و اینکه در کار ژورنالیستی زبانی که برای بیان انتخاب می کنیم، ممکن است تفاوتهایی با بیان سیاسی صرف داشته باشد. در اتخاذ این زبان گفتگو، ممکن است تفاوتهای سلیقه ای وجود داشته است. اما روزنامه کارگزاران به علت اختلاف نظر میان آقای کرباسچی و آقای محمد هاشمی تعطیل نشد. همانطور که اشاره کردم مشکلات مالی عامل توقف انتشار روزنامه بود.

آیا همین اتخاذ زبان متفاوت می تواند باعث بوجود آمدن این شایعه شده باشد که دیدگاههای آقای محمد هاشمی به بخش سنتی و طبعاً محافظه کارتر کارگزاران متعلق است، و دیدگاههای آقای کرباسچی گرایش مدرن را نمایندگی می کند.
بله! همین اختلاف سلیقه در انتخاب زبان ژورنالیستی می تواند منشا این حرف باشد، نه سنتی و مدرن بودن آقایان هاشمی و کرباسچی. زبان ژورنالیستی آقای هاشمی می تواند به بخش های سنتی نزدیک تر باشد. اما کارگزاران سازندگی اصولاً از محصولات مدرن جمهوری اسلامی است. به هر حال در یک حزب نمی تواند هیچگونه اختلاف سلیقه وجود نداشته باشد. اما آقای کرباسچی و همه مسئولان حزبی در تأکید بر حفظ و اشاعه ارزشها با آقای محمد هاشمی رفسنجانی توافق دارند.

روزنامه هم میهن که شما مسئول شورای سیاستگزاری آن بودید، چه ارتباطی با کارگزاران داشت؟
هیچ ارتباطی! آن یک روزنامه شخصی بود که به صاحب امتیازی آقای کرباسچی منتشر می شد و نظریات و تحلیل های شخصی ایشان را منتشر می کرد و مثل روزنامه کارگزاران با تأیید همه مواضع حزب و مسئولان حزبی نبود. اما روزنامه کارگزاران ارگان حزب است و همه مندرجاتش با توافق کامل با شورای مرکزی تهیه می شود. اما در عین حال هفتاد درصد اشتراک مبانی و روش داشتند.

روزنامه هم میهن اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا امکان باز گشایی آن هست؟
متأسفانه هنوز امکان انتشار ندارد. ای کاش این روزنامه بار دیگر امکان پیدا کند که منتشر شود. چون هم میهن روزنامه ای بود کاملاً در جهت اصلاحات و دراختیار اهداف اصلاح طلبانه که متأسفانه با توقیف و تعطیل روبرو شد.

آیا با توجه به اینکه روزنامه هم میهن هنوز امکان انتشار ندارد، از اعضای تحریریه و کارکنان آن برای انتشار روزنامه کارگزاران استفاده خواهد شد؟
بله! این امکان همیشه وجود دارد که اعضایی که در یک روزنامه به علت تعطیل آن یا توقیف آن بیکار شده اند در روزنامه دیگری در همان راستا مشغول کار شوند. در مورد این دو روز نامه هم با توجه به نزدیکی فکری و سیاسی این امکان وجود دارد.

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)