Feb 2008


شلاق در مترو و دختر سریع‌السیر

عصبانیت مجلس ایران از هلند، شلاق در مترو کرج، "شلاق به خاطر بیرون بردن سگ"، ۱۰ اعدام در اوین و زنجان، "خطر برگرداندن همجنسگرای ایرانی"، سفر تلویزیون هلند به کوچه‌های یزد، دختر سریع‌السیر ایرانی، "هندوی محتاط در تهران" و مربی جدید برای تیم ملی از خبرهای این هفته ایران در رسانه‌های هلند بودند.از «آنتوان سوروگین» ارمنی تا «اسحاق امین» یهودی

ابراز شک روزنامه هلندی در مورد موشک ایرانی، ادعای تسلیح طالبان از سوی ایران، "تصمیم‌گیری دشوار برای رأی دادن در انتخابات مجلس"، عکس‌های دارالخلافه طهران در هلند و ترجمه کتاب «سپتامبر در شیراز» به زبان هلندی از جمله خبرهای این هفته در رسانه‌های هلندی بودند.