تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۸۶ • چاپ کنید    
تاج‌السلطنه، دختر ناصرالدین‌شاه قاجار

خاطرات تاج‌السلطنه ـ بخش نوزدهم

در ادامۀ خاطرات تاج‌السلطنه، دختر ناصرالدین شاه، در بخش گذشته، شنیدیم که او چگونه پس از زحمت زیاد و «کتک‌های مخفی بسیار»، سر سفرۀ عقد، ناچار «بله» گفت.
در این بخش، ابتدا ادامۀ شرح مجلس عقدکنان و توصیف ظاهری داماد را می‌شنویم.
تاج‌السلطنه آن‌گاه، «شوهر آتیۀ» خود را به ما معرفی می‌کند و از پدر و مادر، خانواده و به‌خصوص دده‌جان او که سال‌ها اسباب زحمت و انزجار عروس می‌شود، سخن می‌گوید.

* * *

این بخش از خاطرات را [در اینجا بشنوید]
بخش پیشین را هم در [اینجا]

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)