نامه‌هایی به فیدل کاسترو


‌نامه‌هایی به فیدل کاسترو- ۱
۱۹۸۴: نامه هایی به فیدل کاسترو

فرناندو آرابال، نمایشنامه‌نویس و فیلمنامه‌نویس اسپانیایی ۱۴ نامه به فیدل کاسترو نوشت. مجموعه‌ی این مامه‌ها بصورت یک کتاب منتشر شد. ترجمه این ۱۴ نامه با ترجمه‌ی شهزاد سامانی، به مرور در سایت رادیو زمانه منتشر می‌شود. اولین نامه‌ی‌آرابال به فیدل کاسترو اینگونه آغاز می‌شود: «آقای بسیار عزیز!/با همان احساسات سرشار، با همان ترسی که دیروز در دلم بود/زمانی که برای ژنرال فرانکو می‌نوشتم/روی صحبتم امروز با شماست، کائودلیوس!/به این صدای شکننده لرزان گوش بدهید...»