تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۸۶ • چاپ کنید    
تاج‌السلطنه، دختر ناصرالدین‌شاه قاجار

خاطرات تاج‌السلطنه ـ بخش هجدهم

در بخش گذشته، ادامۀ ماجرای جشن شیرینی‌خوران تاج‌السلطنه را شنیدیم.

یک سال می‌گذرد...
در این بخش، تاج‌السلطنه چند واقعه را به‌سرعت بازگو می‌کند: فوت امینه‌اقدس، از همسران ناصرالدین شاه، رشد خودش و هرچه زیباتر شدنش و همچنان مورد توجه و علاقۀ ملیجک بودن و دیگر پسران جوان، و درنتیجه ایجاد محدودیت از سوی مادر، فوت مادرشوهر آینده و سرانجام ماجرای عقدکنان خودش و همسر آینده که آن را آغاز بدبختی خود و شوهر می‌داند.

* * *

این بخش از خاطرات را [در اینجا بشنوید]
بخش پیشین را هم در [اینجا]

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)