ما و غرب


کتابِ «ما وغرب»

مجتبا پورمحسن: به پیشنهاد مدیر رادیو زمانه قرار شد مجموعه گفت و گوهای برنامه ما و غرب را به صورت کتاب در کتابخانه سایت رادیو زمانه منتشر کنیم که نتیجه‌اش مجموعه حاضر است. این مجموعه صورت نوشتاری‌تر و ویراسته‌تر مصاحبه‌ها‌ست که خانم مریم رییس دانا انجام داده‌اند. درباره‌ی خود گفت و گوها، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که مصاحبه‌شوندگان از دریچه‌های مختلف وارد بحث شده‌اند و این سبب شده که حداقل شناختی ازنگاه طیف‌های مختلف فکری پیرامون ارتباط ما و غرب به دست آید
آخرین مطالب