تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۸۷ • چاپ کنید    

چکیده سرمقاله‌های مطبوعات

تبعیض میان نخبگان سیاسی در دولت نهم
روزنامه مردمسالاری در سرمقاله امروز خود با عنوان «تبعیض درباره نخبگان سیاسی» به نقد سیاست‌های دولت نهم در مورد نخبگان پرداخته است.

این روزنامه هشدار می‌دهد که «عدم توجه به نخبگان کشور در عرصه‌های گوناگون صدمات جبران ناپذیری را به همراه دارد و چنان که قدما نیز تاکید دارند کار را باید به کاردان سپرد.»

مردمسالاری در بخش دیگری از سرمقاله خودمی‌نویسد:‌ «دولت نهم اما در استفاده از نخبگان دو جناح سیاسی کشور کمی خست به خرج داده است و نه تنها در کابینه بلکه در حوزه مشاوران نیز اثری از نام‌های بزرگ و مردان مجرب دیده نمی‌شود.»
این روزنامه می‌نویسد که «دولت نهم به مراکز نخبه پروری سیاسی یعنی احزاب، نیز روی خوش نشان نداده است که قطع یارانه احزاب و ایجاد محدودیت برای فعالیت از جمله آنهاست.»

مردمسالاری می‌پرسد: «رئیس دولت نهم باید به این سئوال پاسخ بدهد که بنا بر چه تعریفی از نخبگان به استفاده از نخبگان عرصه سیاسی کشور اعتقادی ندارد و اتلا ف انرژی در این حوزه را روا می‌دارد؟ البته اگر به نیات خیر این نخبگان سیاسی کشور شکی هست باید پاسخ داده شود که بنابر چه فرض‌های مورد قبول و عقل پسندی به سایر نخبگان نمی‌توان شک کرد؟»

نگرانی خبرگان رهبری از نحوه اجرای طرح تحول اقتصادی
روزنامه اعتماد ملی سرمقاله امروز خود را با عنوان «نگرانی خبرگان» به موضوع نگرانی مجلس خبرگان از طرح تحول اقتصادی که رئیس‌جمهور مجددا تاکید کرده بدون هیچ ملا‌حظه‌ای آن را اجرا خواهد کرد، پرداخته است.

به اعتقاد سرمقاله ‌نویس این روزنامه «طرح‌هایی این‌چنینی جسارت و شهامتی خاص می‌طلبد. از این بابت باید به رئیس‌ جمهور تبریک گفت. اما تصمیم‌های انقلا‌بی، دارای ریسک بالا‌ و بحران‌زایی خردکننده است.»
اعتماد ملی در بخش دیگری از سرمقاله خود با انتقاد از بخشی از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم می‌نویسد:‌ «دولت باید بداند حجم تعهدات ایجادی هر اقتصاد پویایی را فلج می‌کند، چه رسد به اقتصاد بیمار ایران را.»

این روزنامه در پایان با تشریح برخی سیاست‌های دیگر دولت که منجر به افزایش گرانی‌ها در کشور شده می‌آورد:‌‌ «خبرگان رهبری حق دارند نگران تبعات تصمیم دولت باشند. دامنه تصمیم‌های دولت تنها دامن دولت نهم را تر نخواهد کرد، کلیت موجودیت نظام اقتصادی و سیاسی کشور را هدف می‌گیرد.»
به اعتقاد نویسنده سرمقاله اعتماد ملی «دولت نهم باید و الزاما با رعایت تمام جوانب، مشاوره‌های بنیادی و مطالعه همه‌جانبه اقدام به اجرای طرح خود نماید. با کمک تمام دستگاه‌ها و عناصر ذیربط می‌توان دست به تحولی بزرگ زد.»

انتقاد از کم کاری‌ها در اجرای اصل ۴۴
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود با عنوان «دور زدن خصوصی سازی» به انتقاد از نحوه اجرای اصل ۴۴ از سوی مدیران دولتی انتقاد کرده است.

دنیای اقتصاد می‌نویسد: «خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ در کشور آغاز شد، ولی به دلیل عدم حمایت نظامات بانکی از کارآفرینان در اکثر واگذاری‌های بزرگ شرکت‌های شبه دولتی حضور فعال یافته‌اند.»

این روزنامه در ادامه می‌آورد: «این روند یک شکست جبران ناپذیر برای اجرای اصل ۴۴است، زیرا اهداف طرح نقض شده است.»
در بخش دیگری از سرمقاله دنیای اقتصاد با هشدار نسبت به ادامه چنین روی‌کردی در کشور می‌خوانیم:‌ »خروجی ثروت کشور و اقتصاد ملی با مدیریت دولتی یا شبه دولتی جز تورم و بیکاری حاصلی نخواهد داشت.»

این روزنامه در پایان می‌نویسد که «مدیران میانی به علت چسبندگی مسوولیت بار دیگر همه نظام را دورزده‌اند؛ این یک آفت بزرگ ملی برای اصل ۴۴است و این روند جز با برخورد قاطع مسئولان نظام امکان‌پذیر نیست.»

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)