Nov 2006


بابک بیات، همچنان در بستر بیماری

«فریاد زیر آب»، «سایه»، «هیچکی مثل تو نبود»، «رازقی پر پر شد...»، اینها نام چند ترانه فراموش نشدنی با صدای داریوش، ابی و گوگوش است؛ ولی آیا آنچه به سر «آهنگساز» این آثار آمده، به اندازه کارهای روزمره این خوانندگان برای ما اهمیت دارد؟
موضوعات


از دست ندهید


شادی صدر در کافه زمانه

نبردِ ارزش‌های جهانی

‌‌من‌ و شما هم‌ ولگا هستيم‌

مهاجرین و شکاف نسل‌ها

پیچیدگی‌های پرونده سیوند