Oct 2006


گفت‌وگو با داریوش اقبالی
دلم برای عاشقانه‌ها تنگ شده است

دغدغه اصلی زندگی داریوش پس از ترک اعتیاد٬ مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و فعالیت در بنیادی است که تأسیس کرده. امروز، به زندگی امیدوارتر است و می‌گوید دلش برای خواندن عاشقانه تنگ شده. او را در قطار آمستردام دیدم تا ادامه گفت‌وگوی کوتاه زمانه٬ موکول شود به خانه‌ای آرام در شهر پاریس.
موضوعات


از دست ندهید


شادی صدر در کافه زمانه

نبردِ ارزش‌های جهانی

‌‌من‌ و شما هم‌ ولگا هستيم‌

مهاجرین و شکاف نسل‌ها

پیچیدگی‌های پرونده سیوند