تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۸۶ • چاپ کنید    
تاج‌السلطنه، دختر ناصرالدین‌شاه قاجار

خاطرات تاج‌السلطنه ـ بخش بیست و دوم

در بخش گذشته، شنیدیم که تاج‌السلطنۀ تازه‌عروس چگونه به‌اصرار زن‌پدر جوانش، شبانه به باغ می‌رود و با او در خیابان‌ها، مشغول قدم زدن می‌شود.
دانستیم که زن‌پدر قصد دارد موضوع مهمی را با تاج‌السلطنه در میان بگذارد.
در این بخش، ادامۀ این داستان را می‌شنویم.

* * *

این بخش از خاطرات را [در اینجا بشنوید]
بخش پیشین را هم در [اینجا]

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)