رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۸۶
مسافر این هفته، رامین جهانبگلو

رادیو تاکسی: رژیم لاغری در بند ۲۰۹ اوین

Download it Here!


رامین جهانبگلو بر پله‌های ایسنا؛ عکس: کسوف

قیافه این آقا چه آشناس...

آقا، تو عکسات خیلی چاق‌تر می‌زدی!

...

وقتی مسافرتون آدم معروفی باشه و همه‌اش عکسش روی کیهان چاپ شده باشه، بعدش ناغافل جلوی شما رو بگیره که ببرینش ایسنا...

تو زندون حسابی وزن کم کرده بود طفلکی ...

مسافر این هفته ما، رامین جهانبگلو است...


رامین جهانبگلو در دفتر کارش، تورنتو. عکس: نیک‌آهنگ کوثر