رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۸۶

رادیو تاکسی: مجرمین کاندیدا می‌شوند

Download it Here!

یارو متهم شده بود به قاچاق مواد مخدر و عدم التزام عملی و فساد اخلاقی. می‌گفت چطوری این همه مجرم بیرون موندن و هیچکی باهاشون برخورد نمی کنه؟

خانومه شوهرش متهم شده بود به رابطه نامشروع، داشت می‌رفت وزارت کشور تا ببینه هووش کیه...

می‌خواستن برن وزات کشور اعتراض...

بقیه رو واسه چی تعریف می‌کنم؟ گوش بدین برنامه رو!