موسيقی فيلم


چرا بازیگران ایرانی آواز نمی‌خوانند؟

دلتان تنگ نشده که بازیگر زن در یک فیلم ایرانی با صدای خودش آواز بخواند؟ حالا بگوییم خواندن زنان ممنوع است، مردان بازیگر چه؟ داریوش مهرجویی در آخرین فیلم موزیکالی که ساخته شده نتوانست آوازی از گلوی بهرام رادان بیرون آورد...