Aug 2008


گزارش سومین روز جشنواره ونیز در گفت و گو با آزاده اسدی
جورج، رد شو دیگه، کشتی ما را...

اردوان روزبه: سومین روز از جشنواره فیلم ونیز، در حالی آغاز شد که فضای حاکم بر جشنواره، به شدت امنیتی و پلیسی بود. بحث بر سر فیلم «بعد از خواندن بسوزان» هم‌چنان در نشریات مختلف ادامه دارد. همکار ما آزاده اسدی که در محل این جشنواره ونیز حضور دارد می‌گوید: «تا الان یکی از پر دردسرترین کسانی که در این جشنواره حضور داشته است؛ همین آقای جورج کلونی بوده است. هر وقت که می‌خواهد از جلوی سینمای نمایش دهنده‌ی فیلم رد بشود، سر و صدا و جیغ همه بلند می‌شود.‌»جورج کلونی از اشغال سفارت فیلم می‌سازد
داستان اشغال سفارت به روایت جورج کلونی

مجید روشن‌زاده: جورج کلونی، ستاره سینمای هالیوود، قصد ساختن عملیات سازمان سیا به هنگام اشغال سفارت آمریکا در تهران را دارد. این فیلم، داستان مأموریت یکی از اعضای برجسته سیا بنام تونی مندنز و نحوه آزادی شش تن از اعضای سفارت آمریکا را که در آن زمان در سفارت کانادا در تهران مخفی شده بودند، روایت می‌کند.