Aug 2006


نگاهی به فيلم کشتن جان لنون

فيلم به جای توجه به زندگی جان لنون روی شخصيت قاتل او متمرکز شده و به روايت يکی ازجنجالی ترين ترورهای ساليان اخير می پردازد.زیدان؛ تصويری از يک فوتباليست قرن بيست و يکم

زيدان می گويد وقتی وارد استاديوم می شود، صدای آدم ها را می شنود که با بغل دستی شان حرف می زنند يا سرفه می کنند.آن مسیح تنها و بی معجزه

در معرفي و تحليل فیلم بازگشت سوپرمننگاهی به فیلم شیطان پرادا می پوشد

در اين فيلم اين سوال مطرح مي شود که غرب تا چه اندازه توانايي پذيرش حکمراني زنان را داردکيارستمی: ما به هيچ چيز به آسانی نرسيده ايم

من مطمئن نیستم که فیلم هایم بیان کننده زندگی واقعی مردم ایران باشد.قصه دولت آبادی و فيلم رفيع پيتز

فيلم ايرانی زمستان است ساخته رفيع پيتز در جشنواره ادينبورگ به نمايش در آمد.سينمای ايران در آستانه انقلاب مشروطيت

فرمان مشروطيت در 12 مرداد 1285 هجری شمسی صادر شد. اگر آغاز پيدايش سينما در ايران را سال 1283 يعنی...درباره تازه ترين ساختهءآليور ستون، کارگردان جنجالي

امروز فيلمي بر پردهء سينماهاي آمريکا مي رود که هفته هاست در رسانه ها صحبت اش درميان بوده و انتظارِ...