Mar 2008


رژه‌ی نوروزی ایرانیان در نیویورک

چند سالـی است که به کوشش شماری از ایرانیـان مقیم شـرق آمریکا، یک رژه‌ي نـوروزی در نیویـورک برپا می‌شود به نام «Persian Parade». البته این رژه، رژه‌ی نظامی نیست بلکه در حقیقت گروه بزرگی است برای اجرای رقص، موسیقی و نشان دادن جنبه‌های گوناگونی از تاریخ و فرهنگ ایران. شاهرخ احکامی، از پایه‌گذاران این جشن،‌ جزییات بیشتری به دست می‌دهد.هاتف: « افتخار می‌کنم که جزو انقلاب بودم»

هاتف، خواننده‌ي ایرانی که در پانزده سالگی سرود «الله الله» را خواند، خود در پی انقلاب به آمریکا مهاجرت کرد. او که امکان بازگشت مجدد به ایران را ندارد همچنان انقلاب را تنها گزینه در برابر سیستم پادشاهی می‌داند و به آن معتقد است.«دوست دارم برای همه بخوانم و نه فقط برای زنان»

افسانه صادقی: در جوامعی مثل جامعه ما، برخی حقوق، این‌طور که پیدا است باید با جنگیدن و تلاش‌های بسیاری به آن رسید. طبیعی است من به عنوان یک زنی که در کار هنر هستم و در این عرصه کار می‌کنم، می‌دانم در حق زن دارد اجحاف می‌شود و حق خواندن از یک زن به عنوان یک حق طبیعی و انسانی از او گرفته می‌شود.