Jan 2007


گزارش يك زندگى- بخش دوم
منظره‌هایی که پنهانی دیده‌ایم

حالا با خود فكر مى كنم مردمان دنيا هنگامى كه به گذشته خود فكر مى كنند چه چيزهائى را به ياد مى آورند؟ مثلا يك ژاپنى در دنياى قديم كه در خانه هاى كاغذى زندگى مى كرده چه منظره هاى پنهانى را ديده است؟ يا مثلا يك دختر يا پسر روستائى ايرانى كه با پدر و مادرش در اتاق يك كلبه مى خوابد؟گزارش یک زندگی - بخش نخست
مصمم هستم از مسائل جنسی‌ام بگویم، شاید کمی پوشیده‌تر

من فکر می کنم خاطرات جنسی، تجاوزات، رنج هایی که انسان ها برده اند، مهم هستند. در مورد خاص دختران شاید از دست دادن بکارت در کودکی و نوجوانی و رودردو بودن با جامعه سنت گرا و بدخیمی که حاضر نیست زن را جز به شکل یک کالای حاضر و آماده به خانه بخت ببرد و این را به صورت یک معامله انجام بدهد هیچ بعید نیست که افراد این جامعه به انقلاب بر ضد این ارزش های جنسی کشیده شوند.برنامه به روایت شهرنوش پارسی پور، شماره ۲۴
خسرو خوبان

خسرو خوبان مرد جوانى ست كه به نحوى اسرار آميز، در اثر آب تنى مادرش در درياچه هامون پاى در وجود گذاشته. او در مسير حركتش عاقبت به آنجا مى رسد كه عده اى كور و كر و شل و عجزه را به دنبال خود بكشد. نگاه رضا دانشور به اين داستان توام با اندوه است.


از دست ندهید


حمله فداییان به سفارت

گردشگری راه ابریشم

خرس نقره‌ای برای درباره الی

«نفع در نامزدهای گوناگون»

«دولت مسئول است»