کارگاه داستان


داستان عاشقانه‌ی «داغ ننگ»

فرهیختگان ایرانی از بدو تماس با جهان صنعتی شده، با فرخندگی و شتاب تمام به انتقال بهترین، جدی‌ترین و انتزاعی ترین شاهکارهای موجود در غرب همت گماشتند ولی هیچگاه به طور پی‌گیر و آکادمیک به ادبیات سرگرم کننده، عاشقانه، ترسناک و پلیسی موسوم به ادبیات عامه‌پسند گوشه‌ چشمی نیفکندند. به همین دلیل، شیوه‌ی تبعیض‌گذارانه‌ و بی‌حرمت‌کننده‌ای که در اطراف ادبیات عامیانه ایجاد شده بود باعث فرار نویسندگان خلاق و هوشمند کشور از این عرصه مهم گشت.‌نگاهي‌ به‌ رمان «بازی‌ آخر بانو»، نوشته‌ی‌ بلقيس‌ سليمانی‌
‌کوندرا بازی ایرانی

نگاه مجتبی پورمحسن به «بازی آخر بانو»: اين‌كه‌ نويسنده، در قالب‌ يكی از شخصيت‌های‌ كتاب، به‌ فلسفه‌بافی‌ درباره‌ی‌ زندگی بپردازد آفتی‌ست‌ كه‌ در سال‌های گذشته‌، و تحت‌ تأثير استقبال‌ از آثار ميلان‌ كوندرا در ايران،‌ دامن‌گیر ادبیات داستانی ما شده‌ است.زندگی مطابقِ خواسته چه کسی پیش می‌رود؟

زندگی مطابق خواسته تو پیش می‌رود نامِ اولین مجموعه داستان امیر حسین خورشیدفر است. مجموعه‌ای متشکل از ده داستان کوتاه که در سال ۱۳۸۵ به وسیله نشر مرکز وارد فضای ادبی ایران شده است.راست‌نمايی

چرا اثر تخيلی و داستانی، حقيقی‌تر از کتاب تاريخ است؟ عباس معروفی از صداقت کلمات می گوید.ما اينجا هستيم

به‌روژ ئاکره‌ئی متولد کردستان عراق است. به کردی پنج مجموعه شعر دارد. نقد می‌نویسد ترجمه هم می‌کند. به فارسی فقط داستان می‌نویسد. ما اينجا هستيم اولين مجموعه داستان اوست.داستان يعنی کشف

ادبيات داستانی از طريق استقراء رياضی شکل می‌گيرد. يعنی کشف قريه به قريه، يعنی فتح خاکريز به خاکريز، يعنی از جزء به کل رسيدن.واقعيت داستانی

همينگوی رهگذری خاموش است که از کنار داستان می‌گذرد، و خودش را به عنوان نويسنده از صحنه حذف می‌کند.مشق نويسندگی

اولين خاطره‌های خوب نوجوانی عباس معروفی مربوط به زمانی است که می‌خواست داستان بنويسد.نويسنده کيست؟

برخی معتقدند که هر کس سواد خواندن و نوشتن داشته باشد، می‌تواند نويسنده شود.
بعضی می‌گويند انسان بايد از استعداد، و بلکه از موهبت الهی برخودار باشد تا داستان بنويسد.
عده‌ای نيز بر اين باورند که نويسندگی نياز به يک جنم ويژه دارد. اما هر کس که می‌تواند چيزی بنويسد، لزوماً داستان‌نويس نيست.