May 2007


برنامه‌ی خاطره‌خوانی - بخش دهم
خاطرات طلایی دوران دانشجویی

دهمین بخش از مجموعه برنامه‌ی خاطره‌خوانی رضا دانشور به قطعه‌ای از مهرزاد پارسی اختصاص دارد درباره‌ی عاشق شدن در دوران دانشجويی.



برنامه‌ی خاطره‌خوانی - بخش نهم
خاطره‌های دوران دانشجویی

نهمین بخش از مجموعه برنامه‌ی خاطره‌خوانی رضا دانشور به قطعه‌هايی از رها پندار و محسن اکبرزاده اختصاص دارد با محور زندگی دانشجويی.



برنامه‌ی خاطره‌خوانی - بخش هشتم
خاطره‌های کوتاه و شاعرانه

هشتمین بخش از مجموعه برنامه‌ی خاطره‌خوانی رضا دانشور به قطعه‌های کوتاه و شاعرانه‌ ای از جابر رزاقی، بابک فرحزاد، و دریا روشن اختصاص دارد.



برنامه خاطره‌خوانی - بخش هفتم
خاطره‌ای «خاکستری»

هفتمین بخش از مجموعه برنامه‌ی خاطره‌خوانی رضا دانشور به قطعه‌ای به نام «خاکستری»، نوشته رضا فرمانی اختصاص یافته: «با این‌که این قطعه را نمی‌توانیم به معنای دقیق کلمه خاطره بخوانیم، از آنجا که شمای گویایی از زندگی روزمره‌ی گروه انبوهی از جوانان سرخورده را ترسیم می‌کند و بطالت و اعتیادی را که یکی از مسایل اجتماعی حاد امروز است نشان می‌دهد، آن را مِن‌باب عبرت اولوا الابصار می‌خوانیم».