Jan 2007


سکوت جهانی در برابر حمله به کنسولگری ايران در اربيل

منصور فرهنگ: اگر سوال بکنیم که چرا امروز نه تنها در مجامع بین‌المللی، بلکه تا آنجا که من به زبان انگلیسی می‌خوانم، حتا در روزنامه‌ها و مطبوعات در انگلستان و آمریکا برخورد با این مسئله بسیار آرام و بدون توجه به نقض قانون است؟ این را باید واقعا برگردیم به عمل خود ایران. زیرا در واقع خود ایران بود که برای اولین‌بار رفت یک سفارت خارجی را تسخیر کرد و گفت مصونیت دیپلماسی اصلا در حریم و بینش ما وجود ندارد.
Attack to Iran's Consulate in Arbil
موضوعات